Book now
  • PHÒNG
  • PHÒNG
  • PHÒNG
  • PHÒNG
  • PHÒNG
  • PHÒNG

PHÒNG

Với số lượng 375 phòng ngủ được thiết kế hiện đại, khách sạn Nha Trang Horizon có 8 loại phòng ngủ từ hạng phòng tiêu chuẩn Superior Ocean View đến hạng phòng cao cấp Presidential Suite: