KARAOKE

Vị trí: Tầng 3

Giờ mở cửa: 10:00 am – 10:00 pm

Sức chứa: 2 phòng dịch vụ.