Đặt phòng

COMBO HỒ BƠI

Chỉ 100,000 VND / người lớn, 85,000 VND / trẻ em bao gồm 1 phần nước uống